Free Mobility Egyesület

Egyesületünk legfőbb célkitűzése a mozgássérültek mozgási lehetőségeinek bővítése, a számukra fontos információk fölkutatása és célbajuttatása, a többségi társadalom általi elfogadottságuk erősbítése, az integráció előmozdítása; mindezekkel a mozgássérültek – és általában a fogyatékkal élők – életminőségének javítása.

Címszavakban:
- életminőség-javítás (protézissel, ortézissel élők)
- rehabilitáció
- mozgásfejlesztés, sporttevékenység
- táboroztatás, szabadidős tevékenységek
- ismeretátadás: orvosi eszközök, sporteszközök, új eljárások
- érdekérvényesítés: EU, H.

Az elérni kívánt céllal összhangban az egyesület működésében a program- és rendez-vényszervezés teszi ki a legnagyobb részt. Emellett együttműködésekre törekszik és munkakapcsolatokat alakít ki hazai és külföldi civil szervezetekkel, a mozgássérült és fogyatékos emberek életében meghatározó intézményekkel, valamint (főleg az ezen a területen dolgozó) gazdasági szereplőkkel.